ymholibg

Amdanom ni

Proffil Cwmni

Mae Hebei Senton International Trading Co, Ltd yn weithiwr proffesiynol

Icwmni masnachu rhyngwladol yn Shijiazhuang,Hebei,Tsieina.Mae busnes mawr yn cynnwyss 

Pryfleiddiad Cartrefs, Plaladdwyr, Milfeddygcyffuriau, Rheoli Plu, APIaCanolradd.

Mae gennym dîm proffesiynol a phrofiadol, ac rydym wedi ymrwymo i ddarparu'r cynhyrchion mwyaf addas a gwasanaethau o ansawdd uchel i ddiwallu anghenion newidiol ein cwsmeriaid.Mae uniondeb, ymroddiad, proffesiynoldeb ac effeithlonrwyddegwyddorion sylfaenol ein cydweithrediad masnach, ac rydym yn ymarfer y lefel uchaf o ymddygiad moesegol.

Hanes y Cwmni

2004: Shijiazhuang Euren cyd masnachu., ltd.ei sefydlu fel un o'r mentrau mewnforio ac allforio preifat cyntaf yn Tsieina.

2009: Ffurfiwyd Senton International Limited yn Hongkong fel ehangu'r busnes a newid y galw yn y farchnad.

2015: Hebei Senton rhyngwladol masnachu co., ltd.ei sefydlu o'r newydd yn Shijiazhuang Hebei Tsieina, Buddsoddi gan Euren (CHINA) a Senton (HK) er mwyn datblygu marchnadoedd rhyngwladol.

Rydym wedi bod yn ymwneud â masnach mewnforio ac allforio ers blynyddoedd lawer ac rydym wedi ymrwymo i ddod yn bartner dibynadwy i chi!

Rydym wedi ymrwymo i ddarparu'r cynhyrchion mwyaf addas a'r gwasanaethau gorau i ddiwallu anghenion esblygol y cwsmeriaid.

Uniondeb, Ymroddiad, Proffesiwn, Effeithlonrwydd yw ein hegwyddorion sylfaenol, sy'n amod o wneud busnes.Rydym yn ymarfer ymddygiad moesegol o'r safon uchaf.

Saith System

Mae gennym system reoli aeddfed a chyflawn sy'n rheoli cynhyrchu, pecynnu, cludo, ôl-werthu ac agweddau eraill yn llym, wedi ymrwymo i gynhyrchu cynhyrchion o ansawdd uchel sy'n bodloni cwsmeriaid.

/Amdanom ni/

System Cyflenwi

Amcan: Mae angen i ddeunyddiau crai gael gweithdrefnau derbyn ac archwilio, a dim ond ar ôl cadarnhau eu bod yn gymwys y gellir eu cymhwyso i'w cynhyrchu.
Proses: Goruchwyliaeth archwilio deunydd, Person cyfrifol clir, Derbyniad personél Warws, Arolygiad Samplu

/Amdanom ni/

System Rheoli Cynhyrchu

1.Deviation management: I drin gwyriadau yn gywir a sicrhau ansawdd y cynnyrch
2. Gweithrediad glanhau distylliad a gweithdrefnau arolygu
3. Dilysu a Manyleb Glanhau Adweithydd Amlbwrpas
4. rheolau datblygu rhif swp

/Amdanom ni/

System QC

1.Gofynion Cofnod Gwreiddiol a Chosb
Mae angen llenwi'r holl wybodaeth yn benodol, gan gynnwys categori deunydd, rhif swp, maint, er mwyn sicrhau olrhain.
2. COA
3. Rheolau storio data electronig
Cwblhau storio, dosbarthu a threfnu data electronig.

/Amdanom ni/

System Pecynnu

1.Pacio
Rydym yn darparu meintiau pecynnu rheolaidd, fel bag 1kg, drwm 25kg ac yn y blaen.Gallwn hefyd addasu deunydd pacio yn unol ag anghenion cwsmeriaid.
2. Warws
Mae ein warws yn darparu amgylchedd storio diogel ar gyfer ein cynnyrch.

/Amdanom ni/

System Stocrestr

1. Rheoliadau ar Reoli Materol Warws
2. Rheoli Ailddefnyddio Deunydd Cynhyrchu
3. Rheoli Warws Cynnyrch Gorffen
Mae'r system rhestr eiddo wedi sefydlu rheoliadau cynhwysfawr o dair agwedd i sicrhau bod deunyddiau cynhyrchu yn cael eu defnyddio'n llawn ac yn effeithiol.

/Amdanom ni/

System Arolygu Cyn Cyflwyno

1. Rheoliadau Rheoli Labordy
2. Rheoliadau Cadw Sampl: Dylai'r ceidwad sampl, sy'n gyfarwydd â natur a dull cadw'r sampl, gyflawni'r broses gadw

/Amdanom ni/

System Ôl-werthu

Cyn cludo: anfonwch yr amser cludo amcangyfrifedig, yr amser cyrraedd amcangyfrifedig, cyngor cludo, a lluniau cludo i'r cwsmer
Yn ystod cludiant: diweddaru gwybodaeth olrhain yn amserol
Cyrraedd cyrchfan: Cysylltwch â chwsmer yn amserol
Ar ôl derbyn y nwyddau: Traciwch becynnu ac ansawdd y nwyddau

Blynyddoedd o Brofiadau
Arbenigwyr Proffesiynol
Pobl Dawnus
Cleientiaid Hapus

HEBEI SENTON

Eich partner dibynadwy.Gadewch i ni weithio gyda'n gilydd ar gyfer dyfodol gwell!