https://cdn.globalso.com/sentonpharm/banner1-112.jpg
https://cdn.globalso.com/sentonpharm/banner2-113.jpg
https://cdn.globalso.com/sentonpharm/banner3-18.jpg

Cynhyrchion Poeth

Rydym yn arbenigo mewn allforio pryfleiddiad y cartref, rheoli plu a phlâu, plaladdwyr, milfeddygol, API a chanolradd.

 • pryfleiddiad cartref

 • Rheoli Plu

 • milfeddygol

 • Rheoleiddiwr Twf Planhigion

HEBEI SENTON

Uniondeb, Ymroddiad, Proffesiwn, Effeithlonrwydd

Mae Hebei Senton yn gwmni masnachu rhyngwladol proffesiynol yn Shijiazhuang, Tsieina.Mae'r prif fusnes yn cynnwys pryfleiddiad y cartref, rheoli plu a phlâu, Plaladdwyr, Milfeddygaeth, API a Chanolradd.

Mae gennym dîm proffesiynol cyflawn i ddatrys y problemau a wynebir gan bob cwsmer.Trwy gronni ein profiad ein hunain a mynd ar drywydd a gwella'n ddi-baid yn y dyfodol, rydym yn parhau i gyflawni hunan-arloesi, rheolaeth ac arloesi athroniaeth fusnes, ac yn darparu cynhyrchion o ansawdd uchel a phris uchel i chi.Uniondeb, ymroddiad, proffesiwn ac effeithlonrwydd yw ein hegwyddorion sylfaenol a'r amodau ar gyfer gwneud busnes.Croeso i ymweliad, arweiniad a thrafod busnes.

Dysgu mwy

Saith System

Mae gennym system reoli aeddfed a chyflawn sy'n rheoli cynhyrchu, pecynnu, cludo, ôl-werthu ac agweddau eraill yn llym, wedi ymrwymo i gynhyrchu cynhyrchion o ansawdd uchel sy'n bodloni cwsmeriaid.

 • Amcan: Mae angen i ddeunyddiau crai gael gweithdrefnau derbyn ac archwilio, a dim ond ar ôl cadarnhau eu bod yn gymwys y gellir eu cymhwyso i'w cynhyrchu.Proses: Goruchwyliaeth archwilio materol Person cyfrifol clir Derbyniad personél warws Samplu arolygiad

  System Cyflenwi

  Amcan: Mae angen i ddeunyddiau crai gael gweithdrefnau derbyn ac archwilio, a dim ond ar ôl cadarnhau eu bod yn gymwys y gellir eu cymhwyso i'w cynhyrchu.Proses: Goruchwyliaeth archwilio materol Person cyfrifol clir Derbyniad personél warws Samplu arolygiad
  Dysgu mwy
 • 1.Deviation management: I drin gwyriadau yn gywir a sicrhau ansawdd y cynnyrch 2. Gweithred glanhau distyllu a gweithdrefnau arolygu 3. Dilysu a Manyleb Glanhau Adweithydd Amlbwrpas 4. Rheolau datblygu rhif swp

  System Rheoli Cynhyrchu

  1.Deviation management: I drin gwyriadau yn gywir a sicrhau ansawdd y cynnyrch 2. Gweithred glanhau distyllu a gweithdrefnau arolygu 3. Dilysu a Manyleb Glanhau Adweithydd Amlbwrpas 4. Rheolau datblygu rhif swp
  Dysgu mwy
 • 1.Gofynion Cofnod Gwreiddiol a Chosb Mae angen llenwi'r holl wybodaeth yn benodol, gan gynnwys categori deunydd, rhif swp, maint, er mwyn sicrhau olrheinedd.2. COA 3. Rheolau storio data electronig Cwblhau storio, dosbarthu a threfnu data electronig.

  System QC

  1.Gofynion Cofnod Gwreiddiol a Chosb Mae angen llenwi'r holl wybodaeth yn benodol, gan gynnwys categori deunydd, rhif swp, maint, er mwyn sicrhau olrheinedd.2. COA 3. Rheolau storio data electronig Cwblhau storio, dosbarthu a threfnu data electronig.
  Dysgu mwy
 • 1.Pacio Rydym yn darparu meintiau pecynnu rheolaidd, fel bag 1kg, drwm 25kg ac yn y blaen.Gallwn hefyd addasu deunydd pacio yn unol ag anghenion cwsmeriaid.2. Warws Mae ein warws yn darparu amgylchedd storio diogel ar gyfer ein cynnyrch.

  System Pecynnu

  1.Pacio Rydym yn darparu meintiau pecynnu rheolaidd, fel bag 1kg, drwm 25kg ac yn y blaen.Gallwn hefyd addasu deunydd pacio yn unol ag anghenion cwsmeriaid.2. Warws Mae ein warws yn darparu amgylchedd storio diogel ar gyfer ein cynnyrch.
  Dysgu mwy
 • 1. Rheoliadau Rheoli Warws Deunydd 2. Rheoli Ailddefnyddio Deunydd Cynhyrchu 3. Rheoli Warws Cynnyrch Gorffenedig Mae'r system stocrestr wedi sefydlu rheoliadau cynhwysfawr o dair agwedd i sicrhau bod deunyddiau cynhyrchu yn cael eu defnyddio'n llawn ac yn effeithiol.

  System Stocrestr

  1. Rheoliadau Rheoli Warws Deunydd 2. Rheoli Ailddefnyddio Deunydd Cynhyrchu 3. Rheoli Warws Cynnyrch Gorffenedig Mae'r system stocrestr wedi sefydlu rheoliadau cynhwysfawr o dair agwedd i sicrhau bod deunyddiau cynhyrchu yn cael eu defnyddio'n llawn ac yn effeithiol.
  Dysgu mwy
 • 1. Rheoliadau Rheoli Labordy 2. Rheoliadau Cadw Sampl: Dylai'r ceidwad sampl, sy'n gyfarwydd â natur a dull cadw'r sampl, gyflawni'r broses gadw.

  System Arolygu Cyn Cyflwyno

  1. Rheoliadau Rheoli Labordy 2. Rheoliadau Cadw Sampl: Dylai'r ceidwad sampl, sy'n gyfarwydd â natur a dull cadw'r sampl, gyflawni'r broses gadw.
  Dysgu mwy
 • Cyn cludo: anfonwch yr amser cludo amcangyfrifedig, amcangyfrif o amser cyrraedd, cyngor llongau, a lluniau llongau i'r cwsmer Yn ystod cludiant: diweddaru gwybodaeth olrhain yn amserol Cyrraedd cyrchfan: Cysylltwch â chwsmer yn amserol Ar ôl derbyn y nwyddau: Traciwch becynnu ac ansawdd y nwyddau

  System Ôl-werthu

  Cyn cludo: anfonwch yr amser cludo amcangyfrifedig, amcangyfrif o amser cyrraedd, cyngor llongau, a lluniau llongau i'r cwsmer Yn ystod cludiant: diweddaru gwybodaeth olrhain yn amserol Cyrraedd cyrchfan: Cysylltwch â chwsmer yn amserol Ar ôl derbyn y nwyddau: Traciwch becynnu ac ansawdd y nwyddau
  Dysgu mwy

Newyddion

Deall tueddiadau prisiau cynnyrch a gwybodaeth am gynnyrch